Giới thiệu công ty

Lời chào mừng

LS Mtron hướng tới đẳng cấp thế giới

Lời nhắn của CEO

Chào mừng quý khách đến với trang chủ của LS Mtron.

LS Mtron đang vươn lên thành 'Công ty bậc nhất toàn cầu' trong lĩnh vực máy móc công nghiệp và phụ tùng tiên tiến. Với tầm nhìn Be the ONE* nhân tài tốt nhất, sản phẩm số 1, quan hệ đối tác chiến thắng, LS Mtron đang liên tục nắm bắt các thay đổi và thực hiện đổi mới. Chúng tôi đang tạo ra một thế giới mới thông qua việc phát triển kỹ thuật liên tục. Ngoài ra, chúng tôi đang hình thành vị thế với tư cách là một đối tác chân chính của khách hàng và thế giới toàn cầu. Chúng tôi sẽ không ngừng đẩy mạnh đổi mới để tạo ra giá trị cho quý khách hàng với tinh thần không ngại thử thách và nhiệt huyết để tiến bộ lên.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung hết sức mình để trở thành công ty được khách hàng yêu mến.

Xin chân thành cảm ơn.

Lời nhắn của Trưởng bộ phận kinh hoanh

LS Mtron đang vươn lên thành 'Công ty bậc nhất toàn cầu' trong lĩnh vực máy móc công nghiệp và phụ tùng tiên tiến.

Với tầm nhìn Be the ONE* nhân tài tốt nhất, sản phẩm số 1, quan hệ đối tác chiến thắng, LS Mtron đang liên tục nắm bắt các thay đổi và thực hiện đổi mới. Chúng tôi đang tạo ra một thế giới mới thông qua việc phát triển kỹ thuật liên tục. Ngoài ra, chúng tôi đang hình thành vị thế với tư cách là một đối tác chân chính của khách hàng và thế giới toàn cầu.

Chúng tôi sẽ không ngừng đẩy mạnh đổi mới để tạo ra giá trị cho quý khách hàng với tinh thần không ngại thử thách và nhiệt huyết để tiến bộ lên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung hết sức mình để trở thành công ty được khách hàng yêu mến.

Xin chân thành cảm ơn.